16 ม.ค. 2022 เวลา 17:41 • ความคิดเห็น
เราจะอยู่คนเดียวแล้วพยายามสงบใจค่ะ เพราะยิ่งเห้นยิ่งโกรธ
โฆษณา