16 ม.ค. 2022 เวลา 23:54 • ท่องเที่ยว
เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางโดยรถไฟไปในระยะไกลๆ คนไม่ค่อยนิยม จึงไม่ต้องค้างคืนในรถไฟ
และการเดินทางโดยเครื่องบินสามารถเลือกสายการบินที่ราคาถูกกว่าหรือพอกับรถไฟ แต่ไปถึงไวกว่า
โฆษณา