เห็นสัจธรรมของคำว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม อย่าไปข้องเกี่ยว และปล่อยไปค่ะ โดยเฉพาะหากเราหวังดี ก็ให้ถือว่า พ้นกรรมแล้ว ที่จะไม่ต้องไปพัวพันด้วยอีก
4 ถูกใจ
131 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...