ในพระวินัยปิฎก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้ภิกษุรับ ใช้ให้คนอื่นรับ หรือแม้กระทั่งยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้ตน นอกจากนี้ยังรวมถึงอะไรก็ตามที่มีค่าในการแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ การรับเงินทองจึงเป็นการผิดพระวินัย และเป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุที่รับ ไม่ว่าจะโดยเหตุผลใดๆ จะรับเพื่อตัวหรือเพื่อสงฆ์ก็ตาม
1
พระธรรมวินัยนั้น "ห้ามการสะสมเงินทองสำหรับพระสงฆ์" เพราะด้วยเหตุที่ย่อมเป็นการขัดกับวิถีชีวิตของนักบวชที่มุ่งจะประพฤติปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น และเพื่อออกบำเพ็ญเพียรจนบรรลุถึงความหลุดพ้น ครับผม
1
การศึกษาธรรมะนั้น ต้องเป็นคนที่ตรงครับ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้อย่างไร ก็ต้องตรงตามนั้น การอ้างว่าตามยุคตามสมัยก็เป็นแต่เพียงการหาเหตุเพื่อสมประโยชน์โดยสะดวกครับ
1
ว่าด้วยพระสงฆ์ปัจจุบัน ก็เป็นแต่เพียงสมมติสงฆ์นะครับ การอ้างเหตุตามยุคตามสมัย และอ้างศรัทธาญาติโยม หากเราไม่ศรัทธา เราก็วิจารณ์ได้ครับ ไม่ตกนรกหรอกครับผม
1
4 ถูกใจ
801 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา