ความคิดเห็นบนคำถาม

พระจับเงินได้ไหม ?
17 ม.ค. 2022 เวลา 04:19 • ความคิดเห็น • 6 คำตอบ
เห็นบางตำราบอกว่าได้ บางตำราก็บอกว่าไม่ได้
คำตอบ (6)
 • เรื่องภิกษุ ก็คือฆราวาส ที่เข้ามาอาศัยครองเครื่องหมายกาสาวพัสตร์ ว่าจะเป็นผู้ฝึกหัดประพฤติปฏิบัติธรรมไปตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ว่าบวชปุ๊บ จิตเป็นพระปั๊บเมื่อไหร่ล่ะ ก็ยังมีโลภโกรธหลงอยู่ ฆราวาสที่เข้ามาบวช บวชตามประเพณีบ้าง บวชแก้บนบ้าง บวชเพราะเบื่อโลก บวชเพราะไ... อ่านต่อ
 • ปัจจุบัน ส่วนตัวเราถวายเงินพระ (ที่นิมนต์มาทำกิจของเรานอกวัด) เพราะเราทราบดีพระหลายๆ รูปที่เรานิมนต์มา ท่านจะนำเงินนี้ไปให้ไวยาวัจกร หรือไม่ได้เข้าตัวเอง
  แม้กระทั่งสังฆทาน ภัตาหารที่เราถวายให้ท่าน ท่านก็จะนำไปเข้ากองกลางเสมอ...
 • ชาวบ้านไม่ถวายเงินให้พระได้ใหม?
  (หมายเหตุ=ให้ผ่านไวยาวัจกรคือผ่านชาวบ้านที่ดูแลพระ)
 • ได้ชัวร์ล้าน%คับ...
 • ว่าตามหลักวินัยบัญญัติ(ศีล)ของพระ
  มีข้อห้ามอย่างชัดเจน พระไม่สามารถจับได้ หรือ สะสมทรัพย์ ประเภทอื่นได้
  ฝ่าฝืน ต้องอาบัติ (ศีลข้อนั้นขาด)🤔
  2
  แต่ทำไม? สิ่งที่เราเห็น ดูขัดแย้งกับหลักที่ควรจะเป็น ชนิดหน้ามือเป็นหล...
 • ในพระวินัยปิฎก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้ภิกษุรับ ใช้ให้คนอื่นรับ หรือแม้กระทั่งยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้ตน นอกจากนี้ยังรวมถึงอะไรก็ตามที่มีค่าในการแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ การรับเงินทองจึงเป็นการผิดพระวินัย และเป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุที่รับ ไ...
  1