ปัจจุบัน ส่วนตัวเราถวายเงินพระ (ที่นิมนต์มาทำกิจของเรานอกวัด) เพราะเราทราบดีพระหลายๆ รูปที่เรานิมนต์มา ท่านจะนำเงินนี้ไปให้ไวยาวัจกร หรือไม่ได้เข้าตัวเอง
แม้กระทั่งสังฆทาน ภัตาหารที่เราถวายให้ท่าน ท่านก็จะนำไปเข้ากองกลางเสมอ
แต่เราก็เจอหลายที่ๆ พระท่านรับเงินแล้วเงินไม่ได้เข้าวัด ก็กรรมของท่านไป
เพราะเราพยายามชำระหนี้สงฆ์ค่ะ
ผิดถูกประการใด แนะนำได้นะคะ
50 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา