เรื่องภิกษุ ก็คือฆราวาส ที่เข้ามาอาศัยครองเครื่องหมายกาสาวพัสตร์ ว่าจะเป็นผู้ฝึกหัดประพฤติปฏิบัติธรรมไปตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ว่าบวชปุ๊บ จิตเป็นพระปั๊บเมื่อไหร่ล่ะ ก็ยังมีโลภโกรธหลงอยู่ ฆราวาสที่เข้ามาบวช บวชตามประเพณีบ้าง บวชแก้บนบ้าง บวชเพราะเบื่อโลก บวชเพราะไม่รู้จะไปไหนดี ก็ล้วนมีมากมายหลายสาเหตุ มีหลวงตาที่นับถือ เคยถามท่านว่า หลวงตาทำไมถึงบวช ท่านว่า ผู้หญิงมันว่าฉันหน้าตัวเมีย ฉันก็เลยบวช แต่ท่านก็ปฏิบัติธรรมของท่านเงียบๆจนมรณภาพ ถามว่าก่อนจะมาบวชมาขอนิสัยของพระ เพื่อละนิสัยเยี่ยงฆราวาส มาประพฤติปฏิบัติธรรม ไปตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธะ นั่น ต้องทำอย่างไรบ้าง เราก็ดูที่ต้นแบบ องค์พระสิทธัตถะ ที่ท่านกระทำมา ท่านทิ้งทรัพย์สมบัติ ท่านทิ้งยศฐานบรรดาศักดิ์ ไปอยู่กลางป่า แล้วสมัยนี้บวชแล้วอยู่ที่ไหน? แล้วสามารถจะทำได้เหมือนต้นพุทธกาลมั้ย?
แล้วการที่มีวัดวาอาราม ผู้ที่ถวายที่ให้สร้างวัดเค้าต้องการอะไร เค้ามีไว้ทำไม ถ้าไม่ใช่ให้ญาติโยม สร้างบุญกุศีลบารมี สมัยก่อน คงไม่มีปัญหาเรื่องการดูแลวัดวาอะไรมากมาย เพราะญาติโยมก็ช่วยกันดูบูรณสละหยาดเหงือแรงกาย มากระทำ สร้างกุฏิศาลา อะไรก็ไม่ต้องอาศัยปัจจัยอะไรไปซื้อ มีแค่แรงกายช่วยกันไปตัดไม้ มาทำกุฏิศาลา ยามภิกษุเจ็บป่วยก็มีหมอพื้นบ้านช่วยรักษา สงเคราะห์อนุเคราะห์ ภิกษุให้หายเพื่อจะได้มีกำลังกายเป็นปกติประพฤติปฏิบัติธรรม
แล้วในปัจจุบันนี้ ภิกษุก็มีกาย แก่เฒ่าชราเป็นปกติ ภิกษุที่อยู่เมืองนอกเมือง ตามชนบท ก็มีเจ็บป๋วย มีทุกข์เวทนาในเรื่องของกาย เคยเจอภิกษุ ท่านเจ็บป่วย มาคนเด๊ยว ตัวคนเดียว ญาติโยมก็ไม่มี อาศัยโบกรถมาโรงพยาบาล เราก็ถวายปัจจัยให้ท่าน เอาไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น แล้วก็เป็นค่ารถเดินทางกลับ ภิกษุที่อยู่ตามชนบทจริง ท่านก็ไม่มีปัจจัยอะไรมากมาย บางที่ท่านก็ต้องมาทำหน้าที่ให้การศึกษากับเด็กที่ยากจน มาบวชเป็นเณรเพื่อเรียนหนังสือ ถามว่าพระจะได้ปัจจัย จะต้องจับปัจจัยมั้ย ค่าน้ำปะปา (สมัยก่อนรองน้ำฝนกินได้ สมันนี้รองน้ำฝนมากินได้มั้ย) ค่าไฟ ค่าดูแลบูรณะ กุฏิ ค่ารักษาพยาบาลมันก็มี บางวัดก็สร้างเสียใหญ่โต คนมาบวชก็น้อย เด็กวัดก็ไม่มีแล้ว บางวัดก็เป็นที่ฌาปนกิจสถานออกใหญ่โต แล้วใครเป็นผู้บริหารจัดการ ถ้าไม่ใช่ภิกษุภายในวัด
แล้วเวลาไปขอสถานที่จัดงานศพไปขอใคร แล้วจะไม่ให้พระจับเงินได้อย่างไร ที่จริงแล้ว ปัจจัยเงินทองนั้นที่ญาติโยมถวายให้นั้น เพราะญาติโยมเค้าต้องการบุญ พระที่รับก็เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์โยมให้ได้บุญ บุญที่ไปเสาะแสวงหาปัจจัย มาด้วยความเหนื่อยยาก สละออกมา สละความยึดถือทรัพย์สมบัติ สละความโลภโกรธหลง ที่ต้องใช้อารมณ์กรรมต่างๆไปแสวงหามา สละปัจจัยนั้นมาบำรุงศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจิตของตนจะได้อาศัยศาสนาสร้างบุญกุศลบารมี ถ้าภิกษุไม่จับไม่รับปัจจัยเสียแล้ว ญาติโยมจะสร้างบุญกุศลกับศาสนาได้อย่างไร เพราะญาติโยมก็ต้องการบุญ บรรเทาทุกข์เหมือนกัน ทุกข์กับเรื่องราวความโลภโกรธหลง ที่ไหลมาสะสม ในจิตตน
ที่อยู่ที่อาศัย อาหารการกิน ที่หลับที่นอน มีไว้เพียงเพื่อประทังสังขาร ประคองสังขารที่มีกรรม ให้มาประพฤติปฏิบัติธรรม ภิกษุที่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ ที่จริงท่านไม่อยากรับปัจจัยอะไรของญาติโยมเลย แต่ที่ท่านรับก็ด้วยเมตตาสงเคราะห์ ให้กายให้จิตเค้ามีบุญ บุญนั้นคืออะไร เราก็ต้องทำความเข้าใจอีกเหมือนกันว่าอะไรคือบุญ
บางคนก็มาถวายสิ่งของปัจจัย เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ปผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว เรื่องราวเจ้ากรรมนายเวร ใครจะสงเคราะห์ รับสิ่งของปัจจัย มาแปรสภาพให้เป็นบุญกุศลได้ ใครจะอุทิศส่วนกุศลช่วยจิตที่ทุกข์ทรมานละกายมนุษย์ไปได้ ลูกจะทำบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ที่ตายไปแล้ว จะทำอย่างไร มันก็มีหลายภาระที่เข้าไปหาภิกษุ มันจึงมีผู้พูดให้ฟังว่า อยากตกนรก ให้เป็นเจ้าอาวาส ทำไมเป็นเช่นนั้น ภิกษุที่ท่านมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมจริง ท่านก็ไม่ค่อยอยู่เมือง ท่านก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรกับใคร ท่านก็มุ่งเรื่องราวชำระสะสาง กายวาจาใจของท่าน เพื่อจะหยุดกรรมหยุดเกิด
มีผู้พูดให้ฟังว่า คำว่า พระ..มาจากคำว่า พอละ พอละ..ละเรื่องราวของความโลภโกรธหลง ความทะเยอทะยานอะไรต่างๆไปจนหมด จนจิตนั้นหยุดสิ่งต่างๆที่ไหลมาแต่เหตุเป็นอารมณ์กรรม ดับได้หมด เค้าจึงว่า จิตของพระ คราวนี้ภิกษุที่มาบวชท่านก็ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรม ไปจนถึงจิตเป็นพระ แต่เราก็เรียกกันว่าพระ ทั้งที่ยังไม่ลดละประพฤติประพฤติธรรมให้เกิดมรรคผลอะไรเลย พอมาครองผ้ากาสาวพัสตร์ ก็เรียกว่าพระไปเสียแล้ว ตามประเพณีที่เค้าเรียกกัน ทั้งที่คำว่าพระ..เป็นคำที่สูง ผู้ที่ทำจิตเป็นพระได้ เทพยดาอินทร์พรหมท่านก็อนุโมทนาสาธุการ
493 รับชม
  คำตอบอื่น (5)
  • ปัจจุบัน ส่วนตัวเราถวายเงินพระ (ที่นิมนต์มาทำกิจของเรานอกวัด) เพราะเราทราบดีพระหลายๆ รูปที่เรานิมนต์มา ท่านจะนำเงินนี้ไปให้ไวยาวัจกร หรือไม่ได้เข้าตัวเอง
   แม้กระทั่งสังฆทาน ภัตาหารที่เราถวายให้ท่าน ท่านก็จะนำไปเข้ากองกลางเสมอ...
   49 รับชม
   • ชาวบ้านไม่ถวายเงินให้พระได้ใหม?
    (หมายเหตุ=ให้ผ่านไวยาวัจกรคือผ่านชาวบ้านที่ดูแลพระ)
    85 รับชม
     เราเกิดมาแล้วชาติหนึ่ง.ควรคำนึงถึงชาติศาสนาฯลฯ
     เพื่อตัดปัญหาเรื่องพระรับเงินควรตัดที่ต้นเหตุ (หมายเหตุ=พระท่านก็เป็นคนธรรมดาๆเช่นพวกเรา?) สามเณรก็รู้ได้ที่ศีลข้อ10.ห้ามรับเงินรับทอง.
    • ได้ชัวร์ล้าน%คับ...
     97 รับชม
     • ว่าตามหลักวินัยบัญญัติ(ศีล)ของพระ
      มีข้อห้ามอย่างชัดเจน พระไม่สามารถจับได้ หรือ สะสมทรัพย์ ประเภทอื่นได้
      ฝ่าฝืน ต้องอาบัติ (ศีลข้อนั้นขาด)🤔
      2
      แต่ทำไม? สิ่งที่เราเห็น ดูขัดแย้งกับหลักที่ควรจะเป็น ชนิดหน้ามือเป็นหล...
      672 รับชม
       นายเฉื่อย
       คนถวายเงิน สร้างบาปแก่ตัวเอง และพระภิกษุ ไม่ได้บุญหรอกครับ
      • ในพระวินัยปิฎก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้ภิกษุรับ ใช้ให้คนอื่นรับ หรือแม้กระทั่งยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้ตน นอกจากนี้ยังรวมถึงอะไรก็ตามที่มีค่าในการแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ การรับเงินทองจึงเป็นการผิดพระวินัย และเป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุที่รับ ไ...
       1
       784 รับชม
        เราเกิดมาแล้วชาติหนึ่ง.ควรคำนึงถึงชาติศาสนาฯลฯ
        โน้นโคนไม้โน้นเรื่อนว่างโน้นซอกผาโน้นรูถ้ำเธอจงเข้าไปอาศัยอยู่นั่งคู้บันลังค์ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น ฯ (คงต้องยกขึ้นให้เป็นเรื่อ... ดูเพิ่มเติม
       • กำลังนิยมในบล็อกดิต
        ญี่ปุ่นเป็นชาติแรกในรอบ 44 ปี ที่เอาชนะเยอรมัน และ สเปน ได้ในฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์เดียวกัน ใครจะไปเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริง ทำไมพวกเขาทำได้ วิเคราะห์บอลจริงจัง จะอธิบายแท็กติกให้เข้าใจง่าย เยอรมัน และ สเปน แพ้ด้วยสกอร์ 2-1 เท่ากัน ที่สนามเดียวกัน และโดนแผนการเล่นแบบเดียวกัน แน่นอน ย่อมเป็นไปไม่ได้เลย ที่คุณจะไม่ให้เครดิตเฮดโค้ชของญี่ปุ่นที่ชื่อ ฮาจิเมะ โมริยาสุ
        BBL x ลงทุนแมน เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2565 แล้ว ใครที่กำลังมองหากองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีอยู่.. ธนาคารกรุงเทพ มีกองทุนทั้ง RMF และ SSF หลากหลายนโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงให้เลือกซื้อ และตอนนี้ ก็กำลังมีโปรโมชันพิเศษ สำหรับคนที่ลงทุนกองทุน RMF และ SSF รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท/ท่าน
        "บอลโลกหนสุดท้ายของตุรกี" หนแรกและหนเดียวก่อนหน้านี้ที่ทวีปเอเชียได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็คือ 20 ปีก่อน
        ผลโพลล่าสุดจัดสำรวจโดย “เครมลิน” พบว่า 55% “คนรัสเซีย” ต้องการให้มีการเจรจากับ “ยูเครน” เพื่อสงบศึก
        ดูทั้งหมด