17 ม.ค. 2022 เวลา 07:34 • ความคิดเห็น
ว่าตามหลักวินัยบัญญัติ(ศีล)ของพระ
มีข้อห้ามอย่างชัดเจน พระไม่สามารถจับได้ หรือ สะสมทรัพย์ ประเภทอื่นได้
ฝ่าฝืน ต้องอาบัติ (ศีลข้อนั้นขาด)🤔
2
แต่ทำไม? สิ่งที่เราเห็น ดูขัดแย้งกับหลักที่ควรจะเป็น ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ😵 ไปได้
รู้ว่าพระรับเงิน ใช้เงิน ผิดศีล แต่ก็ถวายเงินโดยเรียกว่าปัจจัย ให้กับพระ
2
ไม่มีข้อห้ามพระขับรถยนต์ ลองขับให้ชาวบ้านเห็นสิ กลายเป็นพระผิด
2
พระใบ้หวย คนเล่นหวย บอกพระไม่ผิด คนไม่เล่น บอกไม่ใช่กิจของสงฆ์
2
ยังมีเยอะ ย้อนแย้งไปหมด แล้วแท้จริง คืออะไร ? กันแน่ หรือสังคมกำหนดให้พระ เป็นอย่างที่สังคมต้องการ อย่าขัด
ศรัทธา ...สังคมบอกว่าถูก แม้ผิดศีล ก็
ไม่ถือว่าผิด ? เสียเอง ..🤭
3
โฆษณา