17 ม.ค. 2022 เวลา 20:37 • ความคิดเห็น
ชาวบ้านไม่ถวายเงินให้พระได้ใหม?
(หมายเหตุ=ให้ผ่านไวยาวัจกรคือผ่านชาวบ้านที่ดูแลพระ)
โฆษณา