เวลาถูกทุกอารมณ์ครอบงำ เป็นเพราะเราขาดสติ มีคำของครูบาอาจารย์ที่ก้องในหูเราเสมอเมื่อกำลังโกรธว่า
**"เหตุสมควรโกรธไม่มีในโลก"**
มันเรียกคืนสติ คิดตามนั้น เห็นจริงแล้ว สลายความโกรธได้ ลองดูค่ะ😊
  • 5
โฆษณา