17 ม.ค. 2022 เวลา 08:41 • หุ้น & เศรษฐกิจ
น้ำมันคับ...
ผมอายุมากแล้วไม่ค่อยได้กินหมู...
แต่ผมต้องใช้รถไปทำงาน...
โฆษณา