มีบัญชีอยู่แล้ว?
เอาที่ไม่เหมือนกันก่อน เพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าคล้ายๆกัน สาเหตุที่คล้ายๆกันนั้น เพราะศาสนาพราหมณ์และฮินดูเกิดก่อนศาสนาพุทธ และพระพุทธเจ้าก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมของพราหมณ์และฮินดู ดังนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเผยแพร่คําสอน ท่ามกลางความเชื่อความศรัทธาของศาสนาอื่นเป็นเรื่องที่ยากมาก คําสอนบางอย่างก็ผสมผสานกับศรัทธาเดิม ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะหลักศาสนาส่วนใหญ่พื้นฐานก็คือเรื่องคุณธรรมและความดีงาม ซึ่งมีในแทบทุกศาสนาและเมื่อศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ในไทย ก็รับเอาความเชื่อความศรัทธา ส่วนหนึ่งของศาสนาอื่นปนเปเข้าในวิถีชีวิตประจําวันของชาวบ้าน
1
ความแตกต่างที่เห็นได้นั่นคือ
- พราหมณ์ ฮินดู มีความเชื่อในเรื่องผู้สร้าง ศาสนาพุทธเชื่อในเรื่อง อิทัปปัจยตา ( ไม่มีผู้สร้างแต่มีเหตุ ปัจจัยให้เกิด)
- พราหมณ์ ฮินดูมีและเชื่อในพระเจ้า ศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้า
- พราหมณ์ ฮินดู เชื่อในเรื่องการ มีอยู่ของอัตตาหรือ( อัตตมัน ) และความจริงสูงสุด ( ปรมาตมัน) แต่ศาสนาพุทธ ไม่มีอัตตาที่จริงแท้แน่นอน พุทธเชื่อในอนัตตาและความจริงสูงสุดคือนิพพาน
- หลักการสมาธิภาวนาของพราหมณ์ ฮินดูเป็นสมถะ ของพุทธ เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา
ส่วนที่มีเหมือนกันหรือคล้ายกัน
- พราหมณ์ ฮินดู มีหลักของสมาธิและการภาวนาเช่นเดียวกัน ( สมถะ) แต่พุทธ หลักสมาธิเรามีทั้งสมถะและวิปัสสนา
- ศาสนาพุทธ มีศีล สมาธิ ปัญญา อริยสัจ4 คือหัวใจของศาสนาพุทธและหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ พราหมณ์ ฮินดูก็มีแนวทางในการหลุดพ้นเช่นเดียวกัน
- ศาสนาพุทธและพราหมณ์ เป็นศาสนาเชิงอภิปรัชญาเช่นเดียวกัน มีการอธิบายถึง การสร้างโลกและจักรวาล อธิบายว่าจักรวาลและมนุษย์กําเนิดมาได้อย่างไร แต่จะเป็นคนละแนว
- ชาวบ้านเชื่อและเน้นในเรื่องพิธีกรรมเหมือนกัน
อาจจะมีความแตกต่างอื่นๆอีกต้องให้กูรูด้านนี้มาช่วยตอบอีกที
คำตอบอื่น
 • ข้อที่เหมือนกันระหว่าง พุทธ กับ พราหมณ์- ฮินดู คือหลักข้อปฏิบัติ เช่น พุทธมีศีลห้า ศีลแปด พราหมณ์-ฮินดู ก็มีกฏปฎิบัติ เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ มีเมตตา รักษาตนให้เป็นพรหมจรรย์ รักษากายใจให้บริสุทธิ์ แบบเดียวกัน ละเว้นความชั่ว ทำความดี เป็นต้น
  การต้องการหลุดพ้นจากสภาวะบนโลกนะ ไม่ว่าจะนิพพานหรือไปอยู่กับพระเจ้า ก็ต้องการให้...
  1
  Panaya Prachuabmoh
  ค่ะๆ
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  กรณีศึกษา Liberty Reserve ธุรกิจไอเดียดี แต่เจ้าของติดคุกหัวโต หากพูดถึงธนาคาร เราก็น่าจะนึกถึงสถานที่ปลอดภัย ที่จะช่วยรักษาเงินต้นของเราได้ แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมีธนาคารอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทำธุรกิจอยู่ในขั้วตรงกันข้าม เพราะมันถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน และโอนเงินผิดกฎหมาย
  “There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure” - Colin Powell เราอาจจะเห็นหลายคนมีชีวิตดี ดูมีความสุข เพรียบพร้อมในหลายๆอย่าง แต่…
  ประมวลภาพเหตุการณ์ "น้ำท่วมกรุงโซล" น้ำท่วมใหญ่จากฝนตกหนักที่สุดในรอบ 80 ปี
  สื่อนอกเผยกองทัพอากาศไทย-จีนเตรียมซ้อมรบครั้งแรกในรอบสองปี สัปดาห์หน้า สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากกองทัพอากาศของไทยวานนี้ (8 ส.ค.) ระบุว่า ไทยและจีนจะทำการซ้อมรบทางอากาศในสัปดาห์หน้าภายใต้ชื่อปฏิบัติการ "Falcon Strike 2022" หลังจากที่การซ้อมรบร่วมได้ถูกระงับไปเป็นเวลา 2 ปี สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
  ดูทั้งหมด