มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีจุดที่เหมือนกันอย่างไร ?
17 ม.ค. เวลา 15:10 • ปรัชญา • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)
 • พราหมณ์ คือ ไทยเราเอาฮินดูฉบับย่อ
  ยุคสมัยเจ้าชายสิทธัตถะ คัมภีร์ไตรเวท จะเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตขอวมนุษย์ไปจนถึงจักรวาล...
  123 รับชม
  • เราเอาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เรานับถือ และน้อมนำมาประพฤติ ปฏิบัติธรรมมาดีกว่า เรื่องของศาสนาอื่นเราไม่รู้ และไม่เคยไปยุ่งเกี่ยว ไม่เคยรู้เรื่องของเค้า เอาเฉพาะเรื่องของพุทธที่เราเข้าใจ
   เรื่องราวคำสอน ที่เป็นหลัก ควรทำความเข้าใจ มีอยู่ สามพระสูตรหลัก ๆ คือ... อ่านต่อ
   604 รับชม
   • เอาที่ไม่เหมือนกันก่อน เพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าคล้ายๆกัน สาเหตุที่คล้ายๆกันนั้น เพราะศาสนาพราหมณ์และฮินดูเกิดก่อนศาสนาพุทธ และพระพุทธเจ้าก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมของพราหมณ์และฮินดู ดังนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเผยแพร่คําสอน ท่ามกลางความเชื่อความศรัทธาของศาสนาอื่นเป็นเรื่องที่ยากมาก คําส...
    1
    220 รับชม
    • ข้อที่เหมือนกันระหว่าง พุทธ กับ พราหมณ์- ฮินดู คือหลักข้อปฏิบัติ เช่น พุทธมีศีลห้า ศีลแปด พราหมณ์-ฮินดู ก็มีกฏปฎิบัติ เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ มีเมตตา รักษาตนให้เป็นพรหมจรรย์ รักษากายใจให้บริสุทธิ์ แบบเดียวกัน ละเว้นความชั่ว ทำความดี เป็นต้น...
     152 รับชม
      Panaya Prachuabmoh
      ค่ะๆ