19 ม.ค. 2022 เวลา 18:35
“เป็นห่วง…มากเกินไป”
5
ถ้าหากมีใครคนหนึ่ง คิดเป็นห่วงเป็นใยคุณ
ด้วยความหวังดี จากใจจริง ไม่มีสิ่งลวงหลอก
คุณจะรู้สึกอย่างไรกับความห่วงใยนั้น..??... ดูเพิ่มเติม
1
โฆษณา