Interesing Trend.
ย้อนเทียบ ล็อกดาวน์ 2020 vs. ล็อกดาวน์ 2021 แอปไหนอยู่ แอปไหนไป
True Analytics หน่วยงานเชี่ยวชาญด้านโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics Solutions) ภายใต้ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ชวนย้อนดูพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนไปของคนไทยระหว่างช่วงการล็อกดาวน์ครั้งแรกในภาวะโควิ... อ่านต่อ
โฆษณา