คนคิดเล็กคิดน้อยคือคนคิดมากครับ ส่วนคนคิดมากคือคนใกล้บ้านั่นเอง
  • 8
โฆษณา