21 ม.ค. 2022 เวลา 15:01 • หุ้น & เศรษฐกิจ
คนทำงานลดลง...
คนตกงานเพิ่มขึ้น...
คนรวยสบายมีน้อยลง...
คนจนลำบากมีมากขึ้น....
คนดีมีศีลธรรมมีน้อยลง...
คนบาปหยาบช้ามีมากขึ้น... ฯลฯ
โฆษณา