ในทางวิทยาศาสตร์แล้วคำถามนี้ไม่สามารถสรุปได้ แต่หากในด้านจิตใจแล้ว ความหมายของชีวิตหรือการมีอยู่ของสรรพสิ่งนั้นเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากความเชื่อต่างๆ เช่นการเชื่อในพระเจ้า หรือวัฒนธรรมต่างๆ และขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวบุคคลเองว่าอยากให้ความหมายของคำว่า "ชีวิต" ในมุมมองของตัวเองนั้นออกมาในรูปแบบใด
ปล.เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น
108 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา