คำถาม

จริงๆแล้วชีวิตมีความหมายหรือเปล่า ?
20 ม.ค. 2022 เวลา 14:05 • ปรัชญา • 13 คำตอบ
บางทีก็เคยมีความคิดหนึ่งที่ผุดคิดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามีความหมายหรือเปล่า หรือเป็นแค่สิ่งที่เรา... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (13)
 • ชีวิต มีความหมายว่า ต้องอดทน (จนตาย)
  • เปลี่ยนเป็นอะไรคือสิ่งที่ให้ความหมายต่อการมีชีวิตน่าจะตอบง่ายกว่าค่ะ เพิ่งอ่านบทความหนึ่งมา บอกว่า เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมายคือ ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง และผู้อื่น สร้างความสุขตน สร้างความสุขผู้อื่น 2คำที่ธรรมดาแต่มีคุณค่า คือ ประโยชน์ และความสุข
   • การที่ชีวิตจะมีความหมายหรือไม่มีนั้น ไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเอง แต่อยู่ที่เจ้าของชีวิตนั้นต่างหาก
    • ไม่มีครับ จริงๆ แล้วชีวิตเป็นเพียงเรื่องที่สมมุติขึัน มีเพียงนิพพาน...จากการได้กินเบคอนอร่อยๆ เท่านั้นแหละครับที่มีความหมาย I Guess
     • 1
     • 💌"..ชีวิตนี้ยืมจากดินน้ำลมไฟรวมมาเป็นร่างกาย ซึ่งไว้รองรับผลวิบากแห่งการกระทำตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงอนาคตอ เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตนี้.."😊
      • 2
      • จริงๆแล้วชีวิตไม่ได้มีความหมายอะไร ทุกคนเกิดมาใช้ไปจนกว่าจะหมดวาระ แต่การใช้ชีวิตเพื่อสร้างความหมายทำได้ อยู่ที่เราจะทำหรือไม่ และการสร้างความหมายจากการดำเนินชีวิตอยู่ที่ใครจะสร้าง และในการใช้ชีวิตจะมีโอกาสที่เราได้รับความหมายจากสิ่งรอบตัวเพื่อการใช้ชีวิต ก็เท่านั้น ไม่ว่า...
       1
       • ชีวิต คือ การมีชีวิตอยู่.
        • ในทางวิทยาศาสตร์แล้วคำถามนี้ไม่สามารถสรุปได้ แต่หากในด้านจิตใจแล้ว ความหมายของชีวิตหรือการมีอยู่ของสรรพสิ่งนั้นเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากความเชื่อต่างๆ เช่นการเชื่อในพระเจ้า หรือวัฒนธรรมต่างๆ และขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวบุคคลเองว่าอยากให้ความหมายของคำว่า "ชีวิต" ในม...
         • ชีวิตจะมีความหมายหรือไม่มีนั้น…
          ขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นค่ะ
          ที่จะให้ความหมายกับชีวิตนี้แค่ไหน 😊
          • จริงๆแล้วชีวิตมันมีความหมาย ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิสนธิด้วยเลือดสองก้อน เลือดพ่อเลือดแม่ ก่อกำเนิดผสมกัน เติบโตแตกกิ่งก้าน มีแขนมีขา มีหูมีตามีจมูกลิ้นกายใจ เติบโตจนครบอาการสามสิบให้จิตที่มีกรรมอยู่ในโลก ลงมาจุติอยู่ในเรือนกายที่ออกมาจากท้องมารดา ชีวิตเริ่มต้นขึ้นมาในโลก ก็ได้แต่นอน ใ...