ความคิดเห็นบนคำถาม

จริงๆแล้วชีวิตมีความหมายหรือเปล่า ?
20 ม.ค. 2022 เวลา 14:05 • ปรัชญา • 12 คำตอบ
บางทีก็เคยมีความคิดหนึ่งที่ผุดคิดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามีความหมายหรือเปล่า หรือเป็นแค่สิ่งที่เรา... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (12)
 • ชีวิต มีความหมายว่า ต้องอดทน (จนตาย)
 • เปลี่ยนเป็นอะไรคือสิ่งที่ให้ความหมายต่อการมีชีวิตน่าจะตอบง่ายกว่าค่ะ เพิ่งอ่านบทความหนึ่งมา บอกว่า เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมายคือ ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง และผู้อื่น สร้างความสุขตน สร้างความสุขผู้อื่น 2คำที่ธรรมดาแต่มีคุณค่า คือ ประโยชน์ และความสุข
 • การที่ชีวิตจะมีความหมายหรือไม่มีนั้น ไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเอง แต่อยู่ที่เจ้าของชีวิตนั้นต่างหาก
 • ไม่มีครับ จริงๆ แล้วชีวิตเป็นเพียงเรื่องที่สมมุติขึัน มีเพียงนิพพาน...จากการได้กินเบคอนอร่อยๆ เท่านั้นแหละครับที่มีความหมาย I Guess
 • 💌"..ชีวิตนี้ยืมจากดินน้ำลมไฟรวมมาเป็นร่างกาย ซึ่งไว้รองรับผลวิบากแห่งการกระทำตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงอนาคตอ เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตนี้.."😊
 • จริงๆแล้วชีวิตไม่ได้มีความหมายอะไร ทุกคนเกิดมาใช้ไปจนกว่าจะหมดวาระ แต่การใช้ชีวิตเพื่อสร้างความหมายทำได้ อยู่ที่เราจะทำหรือไม่ และการสร้างความหมายจากการดำเนินชีวิตอยู่ที่ใครจะสร้าง และในการใช้ชีวิตจะมีโอกาสที่เราได้รับความหมายจากสิ่งรอบตัวเพื่อการใช้ชีวิต ก็เท่านั้น ไม่ว่า...
  1
 • ชีวิต คือ การมีชีวิตอยู่.
 • ในทางวิทยาศาสตร์แล้วคำถามนี้ไม่สามารถสรุปได้ แต่หากในด้านจิตใจแล้ว ความหมายของชีวิตหรือการมีอยู่ของสรรพสิ่งนั้นเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากความเชื่อต่างๆ เช่นการเชื่อในพระเจ้า หรือวัฒนธรรมต่างๆ และขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวบุคคลเองว่าอยากให้ความหมายของคำว่า "ชีวิต" ในม...
 • จริงๆแล้วชีวิตมันมีความหมาย ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิสนธิด้วยเลือดสองก้อน เลือดพ่อเลือดแม่ ก่อกำเนิดผสมกัน เติบโตแตกกิ่งก้าน มีแขนมีขา มีหูมีตามีจมูกลิ้นกายใจ เติบโตจนครบอาการสามสิบให้จิตที่มีกรรมอยู่ในโลก ลงมาจุติอยู่ในเรือนกายที่ออกมาจากท้องมารดา ชีวิตเริ่มต้นขึ้นมาในโลก ก็ได้แต่นอน ใ...
 • มีคุณค่า ค่ะ ชีวิตทุกคนมีคุณค่าและมีความหมายตรงต้องทำหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จบนโลกนี้ จนกว่าวิญญาณจะกลับไปสู่บ้านอันถาวร และบ้านที่เราเกิดมาอย่างแท้จริง คือดินแดนของพระเจ้า
  ตรวจสอบง่ายมาก หากสิ่งใดที่คุณทำครบแล้วในแต่ละภาระกิจ คุณจะโดนปัดออกมา...