💌"..ชีวิตนี้ยืมจากดินน้ำลมไฟรวมมาเป็นร่างกาย ซึ่งไว้รองรับผลวิบากแห่งการกระทำตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงอนาคตอ เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตนี้.."😊
2 ถูกใจ
61 รับชม
  • 2
    โฆษณา