จริงๆแล้วชีวิตมันมีความหมาย ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิสนธิด้วยเลือดสองก้อน เลือดพ่อเลือดแม่ ก่อกำเนิดผสมกัน เติบโตแตกกิ่งก้าน มีแขนมีขา มีหูมีตามีจมูกลิ้นกายใจ เติบโตจนครบอาการสามสิบให้จิตที่มีกรรมอยู่ในโลก ลงมาจุติอยู่ในเรือนกายที่ออกมาจากท้องมารดา ชีวิตเริ่มต้นขึ้นมาในโลก ก็ได้แต่นอน ให้พ่อแม่ป้อนน้ำป้อนนม จนโตวันโตคืน หัดคว่ำหัดคลาน หัดเดิน หัดพูด ทุกอย่างต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ เรียนรู้กันใหม่ตามยุคสมัยที่เกิด ถิ่นที่เกิด ภาษาที่เกิด อาหารการกินที่อยู่ที่อาศัย ก็มาเรียนรู้ใหม่ เรียนรู้เพื่อ เสาะแสวงหาสิ่งของมาบำรุงบำเรอหล่อเลี้ยงร่างกายที่จิตอาศัย เพื่อให้ร่างกายนี้แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์ หากไม่ดูแลร่างกายไม่ไปเสาะแสวงหาอาหารการกินมา เอามากินมาดื่ม ร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ จึงทำให้เรามีสัญญาณรักชีวิตตน ใครมาติเตียนกายที่เราอาศัยก็เกิดมีอารมณ์ไม่ชอบใจ ไม่ได้ดังใจ ไหลออกมาอยู่ในเรือนกายนี้
คราวนี้ กายนี้พอมันโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาว กายนี้ก็มีราคะ มีโทสะมีอารมณ์ต่างไหลเข้ามาเกิดขึ้นภายในกาย มันเหมือนเป็นไฟเผาเรือนกายนี้อยู่ แล้วจิตของเราก็ทำไปตามราคะ โทสะ ที่เกิดขึ้นในกาย โดยที่เราก็ไม่เคยมาทำให้กายนี้ หยุดนิ่งๆ นิ่งเพื่อให้จิตนั้นนิ่ง เพื่อทบทวนชีวิตที่เกิดมา เกิดมาทำไม เกิดมาทำอะไร ทำกรรม ทำความดี สิ่งที่เรียกว่าทำความดีนั้น คืออะไร ทำแล้วจิตได้อะไร ไปจนถึงว่าชีวิตนี้เรามาอาศัยชั่วขณะหนึ่ง เรื่องวัตถุสิ่งของทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เราไปสัมผัสด้วยวิญญาณทั้งหก มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง
ในคำว่าสัมผัส ก็มีความอยากอะไร ที่เกิดขึ้นติดมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด นั้นแหละเรียกว่า กรรมเค้าส่งอารมณ์มาให้เราแล้ว แล้วจะสลัดอารมณ์เหล่านี้ไปได้มั้ย สลัดไม่ได้ สิ่งนี้ก็จะเป็นละอองสีดำติดอยู่กับธาตุสี่ที่เราอาศัย เรามีชีวิตใช้ชีวิตไปตามอารมณ์ ไปตามยถากรรม อายุมากขึ้น ถ้ากรรมไม่ตัดรอนเสียก่อน ร่างกายก็เริ่มหนัก หนักเวรหนักกรรม โดยที่เราไม่รู้ตัว โรคภัยก็ติดตามมา เพราะสะสมมามาก ความวิปริตของธาตุในกายก็ค่อยเกิดขึ้น ทำอะไรก็เหนือยง่าย เหนื่อยทั้งกายทั้งจิต ทุกข์ทรมานก่อนสิ้นลม
เรื่องราวของคำทำนองนี้ เป็นเรื่องที่ดี หากเรามัคำถามแบบนี้ ตั้งแต่อายุน้อยๆ เกิดมาทำไม เกิดมาทำอะไร อะไรทำให้เราเกิด ไม่เกิดได้มั้ย ไม่เกิดต้องทำอย่างไร มันเป็นคำถามเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตเสาะแสวงหา เรื่องราวของจิตเราเองที่เกิดมาอาศัยกายพ่อแม่ ที่เป็นกัลยาณธรรมให้เราเสาะแสวงหาคำตอบจากเรือนกายนี้ เป็นกัลยาณธรรมให้จิตเราได้รู้ธรรม ก็ต้องอาศัยเรือนกายที่เราอาศัย ขอให้โชคดีในการหาความหมายของชีวิต และได้คำตอบเหตุผล นำพาจิตให้ออกจากกองทุกข์ ทุกข์ที่ด้วยมีอารมณ์นำพากายพาวิญญาณไปยึดถือเรื่องราวของโลกเข้ามาสู่จิต ทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ ว่านำสุขหรือทุกข์มาให้แก่จิต ทบทวน พิจารณา เหตุผล จิตของเราก็จะค่อยมีคำตอบ ความหมายของชีวิต
1 แชร์
327 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา