จริงๆแล้วชีวิตไม่ได้มีความหมายอะไร ทุกคนเกิดมาใช้ไปจนกว่าจะหมดวาระ แต่การใช้ชีวิตเพื่อสร้างความหมายทำได้ อยู่ที่เราจะทำหรือไม่ และการสร้างความหมายจากการดำเนินชีวิตอยู่ที่ใครจะสร้าง และในการใช้ชีวิตจะมีโอกาสที่เราได้รับความหมายจากสิ่งรอบตัวเพื่อการใช้ชีวิต ก็เท่านั้น ไม่ว่าคุณจะสร้างให้ความหมายเกิดขึ้นหรือไม่ แต่จุดหมายของชีวิตทุกชีวิตคือความตาย แต่จะตายอย่างสร้างคุณค่าแก่คนข้างหลังหรือตายไปธรรมดา หรือแม้แต่ตายอย่างไร้ค่า..นั่นล้วนแต่คือจุดมุ่งหมายของการเกิดมาเท่านนั้น
เกิด แก่ เจ็บ ตาย นั่นแหละความหมายของชีวิตที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้
1
61 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา