การที่ชีวิตจะมีความหมายหรือไม่มีนั้น ไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเอง แต่อยู่ที่เจ้าของชีวิตนั้นต่างหาก
27 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา