เปลี่ยนเป็นอะไรคือสิ่งที่ให้ความหมายต่อการมีชีวิตน่าจะตอบง่ายกว่าค่ะ เพิ่งอ่านบทความหนึ่งมา บอกว่า เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมายคือ ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง และผู้อื่น สร้างความสุขตน สร้างความสุขผู้อื่น 2คำที่ธรรมดาแต่มีคุณค่า คือ ประโยชน์ และความสุข
41 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา