22 ม.ค. 2022 เวลา 11:06 • การเกษตร
โพสต์นี้จะบอกว่า (ของแพง)
ในเดือน มีนาคม (ปลายเดือน)- พฤษภาคม ช่วงต้นเดือน จะสังเกตเห็นว่ามะนาวมีราคาสูง อย่าได้ตกใจไป เพราะ เป็นช่วงมะนาวขาดช่วงให้ผลผลิตน้อย และก็จะมีคนออกมา ร้องบอกของแพง โน่นนั่น อยากให้เข้าใจเกษตรกร ที่ไม่ใช่คนกลางด้วยว่า
ปัจจัยการผลิต ที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น
- ปุ๋ย ,ยา,น้ำมัน
- ค่าแรงงาน
- ค่าใช้จ่ายครัวเรือน
- หนี้สิน(บางรายมีการกู้ยืมมาลงทุน)
และอีกหลายรายการ ในหน้าฤดูที่แพงของมะนาวก็บอกได้เลยว่าเกษตรกรบางรายที่ขาดทุนมาทั้งปีก็อาจพลิกฟื้นกลับมาได้
แต่พออากมาเรียกร้อง ให้นำเข้าบ้างหรือถ้า มองในมุมผู้บริโภคก็ อาจจะบอกว่า ก็ลดต้นทุนสิ ทำแบบอินทรีย์สิ ทำกันเองสิ อยากบอกว่า เขาลดต้นทุนกันสุดๆ แล้ว แต่ปัจจัยการผลิตก็มีแต่จะสูงขึ้นๆ
รู้มั้ยว่า ล่าสุด มค.65 แค่แม่ปุ๋ย ที่บอกให้เอามาผสมใช้เอง ราคาสูงขึ้น ถึง1,300-1,400 บาทเลย ไม่ต้องพูดถึงปุ๋ยสูตร 😂 ครับ….
ในเมื่อต้นทุนสูงขึ้น ของควรจะแพงขึ้นสิถึงจะถูก
ไม่ปรับรายได้ ต่อปชก.ให้เพิ่มสูงขึ้น จะได้มีกำลังซื้อ
เกษตรกร ไม่รอด = ต้นน้ำไม่รอด /ปลายน้ำจะรอดได้ยังไง
คนกลาง ในมุมมอง ก็เป็นตัวแปรในการกระจายสินค้าให้เกษตรกร แต่ก็ควรอยู่ในความยุติธรรม
สุดท้าย ไม่ว่าของอะไรจะแพง มันจะมีของที่ทดแทนกันได้บ้าง มันจะมีขึ้นลงเป็นตามธรรมชาติ
ถ้ารัฐบาลจัดการแบบ มีความรู้ และเข้าใจ ไม่เห็นประโยชน์ในทางอำนาจ เกษตรกร รับรู้ข่าวคราวของท่านตลอด ……..
โฆษณา