ความคิดเห็นบนชุมชน
มะนาว
  • 8
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 4
    สมาชิก
"มะนาว" เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุลส้ม (Citrus) ผลสีเขียว