ไม่ค่อยซื้อค่ะ ส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าที่แปลกตา และเป็นสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจ หรือมีความสนใจส่วนตัวเท่านั้นค่ะ
37รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...