22 ม.ค. 2022 เวลา 20:41
เราจะเป็นไปในสิ่งที่เราคิด เมื่อไม่มีสติอยู่กับปัจจุบัน
คิดสิ่งใดก็จะไหลไปกับสิ่งนั้น คิดสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์
มีความเศร้าหมองใจ ขุ่นเคืองใจ ไม่สบายใจ
มันก็จะพาไหลไปกับสิ่งนั้น ดำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆ... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา