23 ม.ค. 2022 เวลา 07:40 • ความคิดเห็น
การมีเป้าหมายสำคัญอันดับแรกเสมอ ถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไร้ทิศทาง เหมือนเรือไร้หางเสือ มันก็วิ่งมั่วไปหมด
โฆษณา