ความคิดเห็นบนคำถาม

การที่เราจะประสพความสำเร็จในชีวิตนั้น ระหว่างการมีเป้าหมาย กับการมีวินัย อะไรสำคัญกว่ากัน ?
22 ม.ค. 2022 เวลา 14:14 • ความคิดเห็น • 20 คำตอบ
คำตอบ (20)