25 ม.ค. 2022 เวลา 15:31 • ไลฟ์สไตล์
ฝึกเริ่มต้นจาก 5 นาทีก่อนก็ได้ค่ะ พอเริ่มคุ้นเคยกับการกำหนดลมหายใจแล้วค่อยๆเพิ่มไปเป็น 10 นาที 15 นาที ขึ้นไปตามลำดับ
ส่วนตัวของเราไม่ได้นั่งต่อเนื่องมานานแล้ว ต้องมาเริ่มใหม่หมดเลย 😂 ของเราพยายามนั่ง 10 นาทีก่อนนอนทุกวันค่ะ
โฆษณา