มาจากตายายพ่อและแม่ พาไปวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และการอบรมสั่งสอน และให้สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวัน ดิฉันได้มีโอกาสได้เรียนพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ เมื่อปี2516 เรียนจบนักธรรมเอก ได้รับใบประกาศจากกรมศาสนา จบนักธรรมเอกค่ะ ซึ่งส่วนน้อยที่จะมีผู้หญิงเข้าไปเรียนค่ะ
5 ถูกใจ
112 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา