มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • ดร. อรวรรณ วรรณจักร
  • 9
   โพสต์
  • 3
   ผู้ติดตาม
  • 28
   กำลังติดตาม
  • อิสระ
  • ปริญญาเอก สาขา การศึกษาและการพัฒนาสังคม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย