• ดร. อรวรรณ วรรณจักร
  • 17
   โพสต์
  • 9
   ผู้ติดตาม
  • 39
   กำลังติดตาม
  • อิสระ
  • ปริญญาเอก สาขา การศึกษาและการพัฒนาสังคม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย