มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • ดร. อรวรรณ วรรณจักร
  • 13
   โพสต์
  • 7
   ผู้ติดตาม
  • 38
   กำลังติดตาม
  • อิสระ
  • ปริญญาเอก สาขา การศึกษาและการพัฒนาสังคม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย