23 ก.ย. 2023 เวลา 23:25 • ปรัชญา
เห็นด้วยค่ะ เจ้านายบางคนไม่ได้มองที่ความสามารถของคนที่ทำงานเป็น แต่มองที่คนนี้เป็นเด็กฝากมา อดีตที่ผ่านมามีเยอะ ปัจจุบันก็มีแต่ไม่มากค่ะ
โฆษณา