มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • ดร. อรวรรณ วรรณจักร
  • 12
   โพสต์
  • 5
   ผู้ติดตาม
  • 29
   กำลังติดตาม
  • อิสระ
  • ปริญญาเอก สาขา การศึกษาและการพัฒนาสังคม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย