การศึกษาของไทย และของหลายๆชาติล้มเหลวอย่างนี้ เราผ่านการเรียนมาแล้วทั้งในไทยและต่างประเทศ ทำให้รู้เลยว่าการศึกษาที่ดี คือการที่เราสามารถสร้างงานให้ตนเองได้ แอพพลายสิ่งรอบตัวเราด้วยสมองให้เป็นทุนและวัตถุดิบในการสร้างงานเพื่อสร้างอาชีพของตนเอง อย่ารอที่จะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างในทุกระดับ..เชื่อเหอะคนน่ะเยอะกว่างาน นายทุนจึงเลือกที่จะจ้างคนที่ทำวานได้ถึง 2000% แต่รับเงินเดือนแค่ 80% เท่านั้น คุณคิดว่าคุ้มไหม ให้ระดับ สูงก็เถอะ แต่ถ้าคุณสร้างงานให้ตนเองด้วการใช้สมอง/และทรัพยากรรอบกายที่สามารถจะหามาได้ ให้เกิดเป็นอาชีพเป็นงานที่ได้มาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งถ้ามีจังหวะและโอกาสกับสมองของคุณ+ความขยันอดทน คุณอาจเป็นไปได้ในสิ่งมากกว่าที่คุณจะนึกถึงเอาไว้ ประเทศหนึ่งที่เราเห็นว่าการศึกษาของเขาไปได้ยอดเยี่ยมมากคือเยอรมัน แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปเรียนจะเข้าใจและทำได้
ถ้ามีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อ ซึ่งใช้ทุนไม่มากเพราะค่าเรียนถูกมาก มีแต่ค่าดำรงค์ชีวิตที่ค่อนข้างแพงแต่ต้องรู้จักประหยัด และสำคัญคือ ที่นั่นเวลาเรียนยิ่งระดับมหาวิทยาลัย ไม่มีใครเรียนอย่างเดียว ทุกคนเรียนไปทำงานไป..ลองดูจะเห็นเลยว่าการศึกษาของเขารัฐสนับสนุน 99% อย่าเนียนในเมืองไทยในระดับมหาวิทยาลัยไร้ค่าจริงๆ เรายังเสียดายเวลาที่เคยเรียนที่เมืองไทยจริงๆ
71 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา