เห็นคุณค่าของตัวเองก่อน รักตัวเองก่อน
ฝึกปล่อยวางทุกอย่างที่เราแคร์ ลองมองให้ชัดถามตัวเองว่า ถ้าเรายังแคร์ต่อไป เราจะรู้สึกอย่างไร เราฝึกคิดและเห็นคุณค่าของตัวเองบ่อยๆ หรือเรียกว่า การขัดเกลาตัวเอง ทำบ่อยๆคิดเรื่องดีๆของตัวเองมองเห็นสิ่งดีๆของตัวเอง เดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นคนในแบบที่เราชอบเอง
1
" จงเป็นคนแบบที่ตังเองชอบ "
จากคนที่เคยเป็นแบบนี้
สู้ๆนะ เราทำได้คุณก็ทำได้
  • 6
โฆษณา