แสดงว่าที่บอกว่า’รู้ทั้งรู้’ นั่นไม่รู้จริง
ถ้ารู้จริงแล้ว จะไปเป็นมันทำไม ทั้งๆที่รู้ว่าไม่ดี
ก็แค่รู้…แต่อย่าไปเป็นมัน อย่าไปรู้สึก แค่รู้ว่ารู้สึก
ทุกอย่างเกิดดับตลอดเวลา เจ็บได้ก็หายได้ แค่รู้ว่าเจ็บ แต่อย่าไปเป็นตัวเจ็บ
2ถูกใจ
96รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...