29 ม.ค. 2022 เวลา 10:42 • ความคิดเห็น
เป็นเหมือนกันเลยครับ คิดว่าคนอื่นจะทุกข์ใจมั้ยในหลาย ๆ ครั้งละเลยความรู้สึกตัวเอง
กลายเป็น the แบก ที่จะแบกไปทำไมก็ไม่รู้ 😂
พอค่อย ๆ มองก็เห็นว่านี่เรากำลังไปมีความต้องการในสิ่งที่เราบังคับควบคุมไม่ได้นี่นา
ความรู้สึกของใครของมัน เราจะมีความสุขได้ก็อยู่ที่ตัวเรา อย่างอื่นคือบริบทที่เอื่อต่อสภาวะใจเฉย ๆ เท่านั้น
ไม่ได้หมายความว่าเราจะแคร์ใครไม่ได้เลย เรายังคงมีความอยากให้คนอื่นคลายทุกข์ได้เหมือนเดิมแหละ
แต่มันจะแบกน้อยลง
เราช่วยเขาได้ตามขอบเขตของเรา นอกจากนั้นเราคุมมันไม่ได้
แล้วใจจะปล่อยวางมากขึ้น
โฆษณา