บางทีก็จะพยายามคิดในแง่ที่เป็นผู้สังเกตการณ์
เวลาเราทุกข์ ถือว่าเราโชคดีที่มันทำให้เรารู้จักความทุกข์ เพื่อค้นหาวิธีการที่ป้องกันและแก้ไขไม่ให้เราไปหยิบถึงความทุกข์มาใส่ใจ
เหมือนถ้าเราไม่เคยสัมผัสไฟ
เราจะรู้ได้ไหมว่ามันร้อนและอันตรายขนาดไหน
ทุกข์ก็เช่นกัน เคยสัมผัสกับความทุกข์ เราก็จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นเหตุทำให้เราทุกข์ และหลีกเลี่ยงหรือปล่อยวางอย่างไร
1ถูกใจ
69รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...