ลองหาเพื่อนที่ความคิดแตกต่างจากเราครับจะช่วยให้เราซึมซับได้บ้าง เหมือนช่วยละลายพฤติกรรมของเราในส่วนที่อยากจะเปลี่ยนแปลง แต่อยู่ที่ใจเรานะครับว่าอยากเปลี่ยนแปลงจริง ๆ หรือเปล่า
โฆษณา