ใช้ "ความจริง" กับ "ความเท็จ" ตัดสินค่ะ
-หลักฐานเชิงประจักษ์ , ทางวิทยาศาสตร์
9 ถูกใจ
582 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...