ความคิดเห็นบนคำถาม

คนดี กับ คนไม่ดี ผิดกับถูก ใช้อะไรเป็นตัวตัดสินวัดค่า?
1 ก.พ. 2022 เวลา 03:17 • ความคิดเห็น • 25 คำตอบ
คำตอบ (25)
 • สุดยอดคำตอบ
  ใช้ "ความจริง" กับ "ความเท็จ" ตัดสินค่ะ
  -หลักฐานเชิงประจักษ์ , ทางวิทยาศาสตร์
 • ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
  ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยรังสิต มีมติมอบรางวัล 'สุริยเทพ'
  ในฐานะผู้เป็นต้นแบบคุณธรรมความกล้าหาญ
  ในการตีแผ่ความจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน...
 • เบื้องต้นเราจะดูว่า สิ่งที่คนคนนั้นทำนั้น มีผลร้าย ผลเสียต่อตัวเองและต่อผู้อื่นไหม มีใครเดือดร้อนจากการกระทำของเขาหรือเปล่า ถ้าไม่มี ก็ถือว่าเขาทำถูก อาจจะเรียกว่าเป็นคนดีก็ได้
  การที่เราจะบอกว่าใครเป็นคนดีก็คงต้องดูว่า "ดี" ในเทอมไหน "ดี" สำหรับใค...
 • คนดีคือ คนที่คำนึงถึงคนอื่น ห่วงใยคนอื่น
  ไม่ต้องคิดแทนเขา
  แต่การลงมือทำดี ต้องใช้ความกล้า เช่นรักษาระบบ เพราะระบบคือข้อตกลงล่วงหน้า สำหรับทุกคน
 • ผิดกับถูก
 • ประวิตร ครับ
 • ใช้ค่านิยมของสังคม ซึ่งหมายถึงการตัดสินโดยชนหมู่มาก อาจจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็ได้ อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัย 🍊🍊🍊
 • ตอบยากค่ะ แต่น่าจะวัดที่ความรู้สึก บางทีสิ่งที่เราคิดว่าดี คนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่ดีก็ได้ ใช้ชีวิตให้มีความสุขและไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็พอค่ะ
 • คนดี กับ คนไม่ดี วัดที่จิตใจและการกระทำ บางครั้งคนที่การกระทำหยาบกระด้าง แต่จิตใจโครตดี บางคนที่ทำตัวดี แต่จิตใจ โครตเน่า เฟะ สรุปง่ายๆ คือ อย่าดูแต่ภายนอก ให้ลองค้นหัวใจของเขาดู ว่าดี หรือไม่ดี
 • คำว่า"ดี"หรือ"ไม่ดี"มันไม่มีหน่วยวัดครับการที่จะตัดสินว่าดี-ไม่ดีนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของสังคมนั้นๆเช่นสังคมของโจรถ้ามีลูกน้องของโจรไปปล้นฆ่าได้ทรัพย์สินมาเพื่อให้หัวหน้าโจรและกลุ่มโจรนั้นได้ใช้หัวหน้าโจรก็จะบอกว่าลูกน้องทำดีมากที่สามารถไปปล้นได้เงินและทรัพย์สินมา...ใน...