คำว่า"ดี"หรือ"ไม่ดี"มันไม่มีหน่วยวัดครับการที่จะตัดสินว่าดี-ไม่ดีนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของสังคมนั้นๆเช่นสังคมของโจรถ้ามีลูกน้องของโจรไปปล้นฆ่าได้ทรัพย์สินมาเพื่อให้หัวหน้าโจรและกลุ่มโจรนั้นได้ใช้หัวหน้าโจรก็จะบอกว่าลูกน้องทำดีมากที่สามารถไปปล้นได้เงินและทรัพย์สินมา...ในขณะเดียวกันคนที่ถูกปล้น-ฆ่าก็จะบอกว่าพวกโจรมันเลวมากมาฆ่าคนปล้นทรัพย์ทำให้เดือดร้อนเสียชีวิตและเสียทรัพย์..เช่นเดียวกับผิดหรือถูกมันก็จะขึ้นอยู่กับสังคมของใครจะมองในมุมไหน..
**ดังนั้นการจะตัดสินว่า ผิด-ถูก-ดี-ชั่ว**ล้วนวัดกันที่ความรู้สึกและการกระทำของคนในแต่ละสังคม...ครับ
2 ถูกใจ
93 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา