คนดีคือ คนที่คำนึงถึงคนอื่น ห่วงใยคนอื่น
ไม่ต้องคิดแทนเขา
แต่การลงมือทำดี ต้องใช้ความกล้า เช่นรักษาระบบ เพราะระบบคือข้อตกลงล่วงหน้า สำหรับทุกคน
1 ถูกใจ
86 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...