เบื้องต้นเราจะดูว่า สิ่งที่คนคนนั้นทำนั้น มีผลร้าย ผลเสียต่อตัวเองและต่อผู้อื่นไหม มีใครเดือดร้อนจากการกระทำของเขาหรือเปล่า ถ้าไม่มี ก็ถือว่าเขาทำถูก อาจจะเรียกว่าเป็นคนดีก็ได้
การที่เราจะบอกว่าใครเป็นคนดีก็คงต้องดูว่า "ดี" ในเทอมไหน "ดี" สำหรับใคร เช่น ในทางพุทธศาสนา คนดี ต้องดีทั้งทางกาย วาจา ใจรวมไปถึงเจตนาด้วย ขอแค่ไม่ทำผิด(ศีลและศีลธรรม) มันก็คือถูก นั่นเอง
1 แชร์
11 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...