2 ก.พ. 2022 เวลา 12:41 • ความคิดเห็น
ส่วนตัว มีไหวพริบ ทำงานเก่ง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในมุมมองที่แตกต่างค่ะ
โฆษณา