2 ก.พ. 2022 เวลา 14:39 • ความคิดเห็น
ผมแบ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น 4 แบบ เพราะการบริหารแต่ละแบบแต่งต่างกัน
1. เก่งและขยัน เพียงบอกเป้าหมายว่าต้องการอะไร เขาจะจัดการไปถึงเป้าหมายได้ด้วยตนเอง คนพวกนี้อย่าไปยุ่งกับเขามากนัก
2. เก่งแต่ขี้เกียจ กลุ่มนี้ต่างจากกลุ่มแรกตรงที่ต้องกระตุ้น
3. ไม่เก่งแต่ขยัน กลุ่มนี้จะต้องแนะนำวิธีและขั้นตอนโดยละเอียดที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย อาจต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
4. ไม่เก่งแถมขี้เกียจ กลุ่มนี้ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการทำงาน หากยังไม่ปรับปรุงต้องเตือน ถ้ายังไม่ฟังก็เตะออกอย่างเดียว
ต่อคำถามของคุณ ลูกทีมที่เก่งก็พวก ดีหนึ่งประเภทหนึ่งหรือสองก็พอได้ครับ
โฆษณา