2 ก.พ. 2022 เวลา 15:58 • ความคิดเห็น
เป็นคนที่รอบรู้ทั้งปฏิบัติงาน และมีไหวพริบ สื่อสารได้ดี ร่วมกับผู้อื่นได้ ที่สำคัญคือ มีความรู้ในสิ่งที่วัยของเขาควรรู้ เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่าง ๆ ซี่งสำคัญในการทำงานยุคใหม่ ได้คล่องแคล่ว ทำงานเร็ว รู้จักหาข้อมูลด้วยตัวเอง มี connection มีจิตอาสา และเก่งในการนำเสนองานที่เป็นแบบมืออาชีพ โดยที่หัวหน้าไม่ต้องมาคอยบอก คอยแก้งาน หรือคอยกระตุ้นค่ะ ส่วนคนที่ไม่ได้ตามนี้ ก็ถือว่า เป็นคนปกติ แต่จะมีความก้าวหน้าสู้พวกแรกไม่ได้ ในระยะยาว
โฆษณา