3 ก.พ. 2022 เวลา 01:24 • ความคิดเห็น
ขอตอบในฐานะที่เคยเป็นหัวหน้างานนะครับ. การเป็นหัวหน้างานที่มีทีมงานเก่งนั้นหัวหน้างานก็เป็นผู้ประสานงานรับนโยบายและแผนงานมาชี้แจงให้ทีมงานทำงานให้ได้ตามแผนหัวหน้างานก็ไม่ปวดหัวเราแค่คอยบริการอำนวยความสะดวกให้ทีมงานเท่านั้นเอง. ถ้าทีมงานเก่งเราแค่ดูแล แต่ถ้าทีมงานดื้อเราต้องควบคุม. มันต่างกันครับระหว่างควบคุมกับดูแล
แต่สิ่งสำคัญหัวหน้างานที่ดีต้องรู้ใจทีมงาน ต้องมีมาตรฐานในการทำงานเพื่อให้งานออกมาดีและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
โฆษณา